Trip Advisor certificate of excellence Trip Advisor certificate of excellence

Croeso cynnes iawn i Tafarn Morlais

Rydym yn fusnes teuluol sy’n cynnal tafarn gymunedol draddodiadol lle gweinir bwydlen draddodiadol o fwyd ffres 7 diwrnod yr wythnos.
Mae ein holl gig a chynnyrch o darddiant lleol - o fewn 10 milltir i’r dafarn!

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos o ganol dydd ymlaen. Efail oedd rhan wreiddiol yr adeilad i ddechrau, ganrifoedd yn ôl, ac fe’i datblygwyd yn dafarn dros y blynyddoedd. Mae gan y dafarn faes parcio mawr ac rydym yn croesawu grwpiau bws sydd wedi archebu ymlaen llaw.

Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn ymfalchïo yn ein tân coed agored yn y bar blaen, lle gallwch fwyta ac yfed mewn awyrgylch cynnes a chlyd.  Mae gennym Sgôr Hylendid Bwyd 5 Seren a Thystysgrif Rhagoriaeth ‘Trip Advisor’.
Rydym yn falch o allu derbyn yr holl brif gardiau credyd a debyd (heblaw American Express).

 

 

5 Star food hygiene rating

 

Mae ein bwydlen yn fwydlen dafarn draddodiadol gyda’r holl ffefrynnau disgwyliedig yn ogystal â Stêcs, Griliau, Argymhellion y Cogydd, Saladau, Prydau Ysgafn a Bwrdd Prydau Arbennig sydd yn cynnwys eitemau unigryw y maent oll wedi eu paratoi’n ffres. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu lle, yn enwedig ar gyfer nosweithiau a phenwythnosau.

(Gweler ein BWYDLEN LAWN)

Bwydlen Tafarn Morlais

Cliciwch am y

 

 

 

fwydlen lawn

Howells Butchers of Penclawdd logo

We are proud to source all our meat from
Howells Butchers of Penclawdd, who have kindly provided our business with the highest quality of meats for over 15 years.

 

  • Efallai mai alcohol yw gelyn pennaf dyn ond dywed y Beibl ‘Câr dy elynion’!
  • Barddoniaeth mewn potel yw gwin
  • Dim ond un sydd ei angen imi feddwi – y broblem yw dwi ddim yn siŵr os taw’r 8fed neu’r 9fed yw’r un ‘na!
  • Pan ddarllenais am ddrygioni yfed, rhoddais y gorau i ddarllen!
  • ‘Cwrw’ – ateb dros dro i bopeth!
  • Geiriau dyn meddw yw meddyliau dyn sobor!

Gwnewch yr hyn rydych yn ei garu, carwch yr hyn rydych yn ei wneud

"Y Gorau o Bell Ffordd"
Harvey, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin

Tafarn Morlais Real Ales

We are pleased to stock and sell a wide variety of Real Ales from all brewers around the UK.  Our Cask Marque status shows our commitment to providing a wide selection of Real Ales, combining with outstanding care, delivery and presentation of the product itself. We would welcome pre booked any Real Ales society visits, and look forward to showcasing our Real Ales to all you enthusiasts!

Click on the Real Ale link to view our recent independent inspection report.

Digwyddiadau chwaraeon pwysig

Mae’n bleser gennym gynnig amrywiaeth o lecynnau i fwynhau pob digwyddiad chwaraeon o bwys mewn awyrgylch digyffelyb.
Gallwch wylio’n fyw rygbi rhanbarthol a rhyngwladol, pêl-droed cwpan ac uwch-gynghrair yn ogystal â darts, rasio ceffylau a digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol eraill.
Hefyd mae bwyd ar gael wrth i chi fwynhau’r gamp o’ch dewis chi.

Digwyddiadau i ddod

Ydych yn chwilio am anrheg i ffrindiau neu’r teulu ar gyfer rhyw achlysur? Gallwch eu tretio i Docyn Rhodd a all gael ei gyfnewid am fwyd a diod 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch brynu tocynnau rhodd mewn symiau o £10 a mwy gan y staff. Dyma ffordd ddelfrydol o dretio rhywun arbennig.

Cysylltwch â ni

Rydym funud yn unig o gyffordd 48 yr M4 mewn lleoliad sy’n hawdd ei gyrraedd o’r ardaloedd cyfagos.

Dyma’r amseroedd teithio’n fras o ardaloedd sydd i’r Dwyrain:

Abertawe – 12 munud, Castell Nedd – 18 munud, Port Talbot – 20 munud, Cwm Nedd – 25 munud a Chwm Dulais a Chwm Tawe – 25 munud.

Cyfeiriad

1 Heol Pontarddulais, Llangennech,
Sir Gaerfyrddin, SA14 8YE

Ffôn

Llanelli 01554 820121

Gweithiwch gyda Ni

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd ond cadwch lygad ar y dudalen hon am ddiweddariadau.

Gift voucher logo graphic
Return to the top of the page

English

Cymraeg